Dine personlige data. Hvad bruger vi dem til?

Vi kan ikke drive virksomhed i Danmark uden at kende dine persondata.

Regnskabsloven forlanger at vi som minimum kender dit navn, adresse, postnummer etc.

Disse data skal vi gemme i mindst 5 år. Og skal på Skats forlangende fremvise dem. Derefter slettes de automatisk.

Vi vil aldrig bede om dine sidste fire cifre i dit personnummer.

Lligeledes beder vi ikke om din fødselsdato.

Men vi vil gerne vide hvad din mailadresse hedder så vi kan sende fakturaer etc. til dig udenom PostNord.

Vi vil også gerne kende dit mobilnummer. Både for at vi kan kontakte dig i forbindelse med fejlretning eller andet.

Det nummer som vi har registret bruger vi til at sende sms til dig såfremt der er fejl på anlægget eller nettet er nede etc.

Det skal anses som en service fra vores side. Såfremt du ikke ønsker at modtage sms fra os skal du lade os det vide.

Når man surfer på nettet forlanger PET, FET og EU m.fl. at vi logger din aktivitet.

Vi gemmer kun de data på trafik som er allerhøjest nødvendigt i henhold til lovgivningen. De data slettes automatisk når lovgivningen tillader dette.

Når du tilmelder dig til et produkt hos os. Da udveksler vi data med den forening hvori abonnementet anvendes.

Så bor du i Søndersø og modtager Internet via Saknets kabler. Da afleverer vi de data foreningen som minimum skal bruge for at de opfylder regnskabloven.

Dette gælder for såvel også Skellerup dog er det så Skellerup Antennelaug der udveksles data med.

Du kan til enhver tid få at vide hvilke data vi har registreret på dig. Du skal blot skriftligt bede om at få dem udleveret. Dette gøres via mail på info@acianet.dk

Du kan også logge ind på din egen side mit.acianet.dk Der står de oplysninger vi har på dig. Og du har mulighed for at redigere dem.

Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne give dig

et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler

(overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører

vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af

opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler

oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores

instruktioner.

Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden

regulering, retlige processer  eller for at efterkomme  berettigede

anmodninger fra offentlige myndigheder.

For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, bedrageri, sikkerheds- eller tekniske problemer.

For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Acia’s ejendom, vores brugere eller offentligheden,

som krævet i lovgivningen  eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine

oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme

sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres

udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland.

 

Sluk Google Analytics